Downloads

Lotus Notes/Domino Freeware

Následující aplikace jsou "freeware" a můžete si je stáhnot buď zde, nebo na stránkách OpenNTF.org. Pokuď chcete nějak vylepšit některou z aplikací, a sdílet toto vylepšení s ostatními, tak nás prosím kontaktujte nebo použijte diskuzi na OpenNTF.org.

Conflict Management 1.0

Tato aplikace prohledá všechny databáze na Vašem serveru a zjistí zda obsahují replikační konflikty. Pro každý nalezený konflikt vytvoří samostatný logovací dokument do kterého uloží všechny dostupné informace o tomto konfliktu. Tímto dostatnete úplný přehled o existujících konfliktech a dále celou řadu nástijů pro jejich jednoduché odstranění.

Password repository 1.0

Tato databáze slouží k ukládání uživatelských jmen,hesel a souborů ID. Uložená data jsou zabezpečena všemi dostupnými bezpečnostními mechanyzmi programu Lotus Notes.

Advanced Domlog 1.1

Tato databáze je vylepšená verze standartní šablony "Domino Web Server Log" (domlog.nsf), do které jsou ukládány logové záznamy webového serveru. O proti původní šabloně, která je vlastně zcela prázná, tato databáze obsahuje několik pohledů pro jednoduší přehled dokumentů.

File transfer 1.0

Tato databáze slouží k automatickému přenosu souborů mezi servery Lotus Notes. Základně se jedná o dva časované agenty kteří vlkádají soubory z disku do dokumentů a na cílovém serveru je zase ukládají na disk. Samotný přenos je prováděn standartní replikací mezi Lotus Notes servery.

Administrace

- Windows
- SuSe Linux
- RedHat Linux
- Debian Linux

Partneři

Lotus.com

IBM.com

Microsoft.com

Oracle.com

SuSE.com

redHat.com

Debian.com

Nástroje

- Lotus Notes/Domino

- Java (J2EE)
- JSP, Servlet, EJB
- IBM Websphere
- Tomcat
- Hibernate

- HTML/DHTML
- PHP
- JavaScript
- Perl

- Visual Basic
- Delphi/Kylix
- .NET
- MS Office/VBA
- C#
- C++

- MS SQL Server
- Oracle DB
- IBM DB2
- mySQL/maxDB