O nás

Pylonware je softwarová firma která se specializuje na vývoj a implementaci informacních systému firmám ze všech hospodárských odvetví. Pylonware je zamerena zejména na vývoj systému a rešení "na klíc".
Zcela v souladu s naším mottem "Zajistit našim zákazníkum konkurencní výhodu" vyrábíme kvalitativne nejlepší výrobky, které maximálne splnují jejch ocekávání.
Tuto vyskou kvalitu dosahujeme pri vývoji specifických rešení používáním nejmodernejších vývojárských nástroju. Vývoj individuálního softwaru vyžaduje rychlé reagování na prání zákazníka a proto používáme technologie firem Lotus, IBM, Oracle, Suse, RedHat a Microsoft. Do samotného vývoje prinášíme naší dlouholetou zkušenost s vývojem softwaru a to obzvlášt v oblasti outsourcingu vývojárských prací. Druh a zpusob jak rídíme jednotlivý projekt dovoluje našemu zákazníkovi mít kdykoliv prehled a vykonávat kontrolu nad samotným postupem vývjoje.Náš zakazník se tak stává plnohodnotným spolurešitelem ve všech fázích tvorby jeho produktu. Má možnost v jakýkoliv okamžik ovlivnovat kvalitu, obsah a vzhled své aplikace. Tímto postupem docílíme, aby konecný produkt odpovídal presne požadavkum a predstavám našeho zákazníka.
Vývoj individuálních softwarových rešení spolu s používáním nejmodernejších technologí a postupu vede k minimalizaci investicních nákladu. Informacní systémy firmy Pylonware nabízejí za výhodnou cenu vysoký výkon ,stabilitu, širokou funkcionalitu a škálovatelnost.
Z techto duvodu vyvíjíme sytémy na které se mužete spolehnout.

Firma Pylonware byla založena v roce 1995 experty na Lotus Notes a replikacní databáze. Od svého zacátku se firma orientovala na vývoj individuálních rešení pro nemecké a ceské firmy.
Mužeme poukázat na dlouholetou zkušenost našich spolupracovníku i v práci pro nejvetší nemecké velkopodniky.
Naše firma využívá výborného umístení Prahy vzhledem k nemeckymluvícím zemím, zkušených zamestnancu s perfeknímy znalostmi nemciny a nižšším nákladum vývoje v Ceské republice.
Po celou dobu jsme zdokonalovali metodiku vývoje tak aby umožnila zákazníkum nejvyšší stupen kontroly nad vývojovým procesem.
Firma Pylonware má vždy za cíl dodávat rešení která by 100% uspokojila požadavky našich zákazníku.
Pokud máte ješte další dotazy k naší firme prosím kontaktujte nás zde.

Administrace

- Windows
- SuSe Linux
- RedHat Linux
- Debian Linux

Partneři

Lotus.com

IBM.com

Microsoft.com

Oracle.com

SuSE.com

redHat.com

Debian.com